Bohater Dwóch Narodów

Stany Zjednoczone

Niestety jego próby wstąpienia do wojska zakończyły się porażką. Dlatego też rozpoczął kolejny etap swojej podróży i dotarł ponownie do Paryża. O jego uszy, co raz częściej obijały się informacje na temat wojny, jaka trwała w Ameryce. Głównie, dlatego, że w mieście roznosiły się informacje na temat sukcesów amerykańskich żołnierzy, którzy wspierani byli przez francuskich żołnierzy. Pobyt Kościuszki w Paryżu nie trwał długo. Przypuszcza się, że wypłynął on okrętem w 1776 roku. Jego podróż za Ocean jest opisywana, jako bardzo ciężka, niebezpieczna i pełna przygód. Po przybyciu na teren Stanów Zjednoczonych jego życie nabrało zawrotnej prędkości. Wkrótce został zatrudniony w armii amerykańskiej. Jego praca i wysiłek, jaką wkładał tam w wykonywane zadania procentowała nadaniem stopnia pułkownika, przez Kongres amerykański. Jak już wcześniej wspomniano posiadał on wybitne uzdolnienia z zakresu inżynierii, dlatego też widział błędy i słabe strony w wielu systemach fortyfikacyjnych. Amerykanie nie zawsze zgadzali się z jego sugestiami.Dom rodzinny

Dopiero po kilkudziesięciu latach powstał specjalny komitet, którego głównym celem była odbudowa domu Kościuszki. Powstał on w 1996 roku w Stanach Zjednoczonych, z tym, że sam dwór zrekonstruowano dopiero w dwutysięcznym czwartym roku. Głównie z środków pozyskanych z obwodu brzeskiego. W kościuszkowskim dworze mieści się po dzień dzisiejszy muzeum. Ludwik Tadeusz Kościuszko był ojcem słynnego Tadeusza. Posiadał on także trójkę innych dzieci, z małżeństwa z Teklą z rodziny Ratomskich, które miało miejsce w 1740. Ojciec Tadeusza był miecznikiem brzeskim(rzemieślnik zajmujący się wyrobem mieczy) oraz pułkownikiem Trzeciego Pułku Straży Przedniej Buławy Polnej Litewskiej ? polski oddział jazdy z okresu końca I rzeczpospolitej, w jego skład wchodziły chorągwie lekkie. Żołnierze z tego pułku brali udział w wielu znanych bitwach ? pod Krupczycami(1794), pod Brześciem(1794), pod Maciejowicami(1794) i pod Pragą(1794). Zatem nie bez powodu syn odziedziczył po ojcu, wraz z krwią tętniącą w żyłach bohaterstwo i odwagę.Nauka

Ciężka sytuacja rodzinna zmusiła ich do zrezygnowania ze swoich planów. W 1758 roku ojciec Tadeusza i Józefa zmarł. Głównie, dlatego obaj młodzieńcy musieli powrócić do domu. W związku z tym, że cała rodzina posiadała jedynie niewielki majątek, który w dodatku został przekazany bratu Tadeusza ? Józefowi, Tadeusz zdecydował się na podjęcie kariery wojskowego. Przed tym przez ponad siedem lat obaj chłopcy, później już mężczyźni dzielnie pomagali swojej matce w prowadzeniu gospodarstwa. Zaś już w 1765 roku Tadeusz rozpoczął naukę w Szkole Rycerskiej w Warszawie, założonej przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Miał wtedy zaledwie dziewiętnaście lat. Dostał się on przede wszystkim do niej dzięki znajomościom i wsparciu Czartoryskich ? byli oni dobrymi znajomymi rodziny. Wierzył on, że w tej placówce zdobędzie najlepsze wykształcenie. Szkoła Rycerska stawiała za główny cel kształcenie młodzieży branej do służby wojskowej, ale także do różnych zadań cywilnych, pełnionych na stopniu cywilnym